Phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2018, mặc dù khối lượng công việc nhiều hơn những năm trước nhưng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã chủ động, bám sát kế hoạch được duyệt và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, công chức Vụ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả công tác chung của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Riêng về chuyên môn, công tác kế hoạch thanh tra hoàn thành sớm; nội dung Định hướng chương trình thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới. Công tác tham mưu, tổng hợp đạt nhiều kết quả, nổi bật là đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành kế hoạch, công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ; đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức báo cáo tháng theo hướng ngắn gọn nhưng đầy đủ.

leftcenterrightdel

 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Vụ. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Bên cạnh đó, đã chủ động tham mưu Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, như: Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Thanh tra Chính phủ; sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN…

Năm 2019, Vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của thanh tra Bộ, ngành, địa phương, gắn với tham mưu điều chỉnh, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra và tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để khắc phục, kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tiếp tục rà soát chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành, địa phương; thực hiện khảo sát nắm bắt tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh…

Về công tác tổng hợp, Vụ tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nhất là phục vụ các phiên họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo theo hướng khái quát cao, có đánh giá chuyên sâu; phối hợp chặt chẽ trong công tác với các đơn vị trong cơ quan cũng như với các bộ, ngành, địa phương để nắm bắt kịp thời tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: Minh Nguyệt)

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; sử dụng có hiệu quả các phần mềm về thông tin báo cáo; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, đối mới nội dung báo cáo theo hướng khái quát cáo, có đánh giá chuyên sâu…

Về công tác Kế hoạch tài chính, Vụ phân bổ, xét duyệt dự toán NSNN hàng năm, cho đơn vị dự toán cấp 3; công khai ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định. Trình Tổng Thanh tra ban hành kế hoạch, quy chế quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, đầu tư phát triển của Thanh tra Chính phủ theo quy định…

Ngoài ra, trong năm 2019, Vụ tham mưu sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-TTCP về chế độ báo báo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thẩm định, tham gia ý kiến sửa đổi các Quy chế tài chính của Thanh tra Chính phủ; tham gia ý kiến góp ý các dự thảo do Thanh tra Chính phủ chủ trì cũng như các dự thảo do Bộ, ngành liên quan gửi xin ý kiến góp ý.

Tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhận định, năm 2018, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Để đạt được điều này là do sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các cục, vụ, đơn vị trong đó có vai trò, đóng góp rất quan trọng của Vụ Kế hoạch – Tổng hợp.

“Anh em đã xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công việc chung, đối với tập thể; lãnh đạo vụ đã gương mẫu, tinh thần trách nhiệm. Tôi rất hoan nghênh, rất mừng”, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Người đứng đầu ngành Thanh tra khẳng định, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã thực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trên tất cả các mặt công tác, như: Tham mưu công tác thanh tra; công tác tổng hợp; xử lý các việc Lãnh đạo chỉ đạo đột xuất; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; thực hiện tốt chức năng công tác tài chính.

Trong thời gian tới, đối với công tác thể chế, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đề xuất những vấn đề vướng mắc; tham mưu Lãnh đạo các ý kiến để Lãnh đạo chỉ đạo. Riêng về định hướng Kế hoạch hàng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ đôn đốc các đơn vị theo chức năng quản lý nhà nước nắm bắt thông tin, tình hình các lĩnh vực, xác định trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tổng hợp báo cáo kết quả tiến độ các cuộc thanh tra tại cuộc họp giao ban hàng tháng để Lãnh đạo đôn đốc, nhắc nhở, nhất là các cuộc thanh tra chậm tiến độ, chậm kết luận; đồng thời, tiếp tục chủ động làm báo cáo hàng năm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và về công tác phòng, chống tham nhũng; dự toán thu chi của Thanh tra Chính phủ…/.

Minh Nguyệt