Các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đánh giá kết quả thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh; kết quả thực hiện chỉ đạo về định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN theo Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Trục số 4 về “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh (Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018). Bênh cạnh đó, thực hiện đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 12/11/2018 của Bộ Chính trị và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý 02 vụ, 02 bị can với số tiền 1.026 triệu đồng. Trong đó, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 01 vụ, 01 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 01 vụ, 01 bị can. Đồng thời, xác minh làm rõ 03 vụ do các ngành chuyển đến (Văn phòng cơ quan CSĐT 01 vụ, Công an huyện Tri Tôn 01 vụ và Công an thành phố Châu Đốc 01 vụ). Tòa án nhân dân đã xét xử phúc thẩm 02 vụ và đang thụ lý 02 vụ.

Trong tháng 02/2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Các cơ quan thanh tra Nhà nước tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục thực hiện cải tiến thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ.

Tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định. Theo dõi, nắm tình hình việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đồng thời, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019 của UBND tỉnh.

Tuyết Nhung