leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo Kế hoạch, việc rà soát lại các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị hướng tới phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc rà soát sẽ được tiến hành thận trọng, khách quan, đảm bảo các khía cạnh pháp lý đều được xem xét trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thống nhất trong việc đưa ra phương án giải quyết giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo được sự đồng thuận trong giải quyết các vụ việc.

Theo đó, có hai vụ việc cần tiến hành rà soát đó là: Vụ bà Võ Thị Nga, ngụ tại số 02 Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt đề nghị được cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại nhà số 02 Mê Linh (UBND tỉnh giao rà soát tại Văn bản số 5828/UBND-TD ngày 11/9/2019). Ngoài ra, là vụ việc của bà Cao Thị Đếm, ngụ tại số l2A Đoàn Thị Điểm đề nghị giải quyết liên quan đến đất đai của gia đình bà tại phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt (UBND tỉnh giao rà soát tại Văn bản số 6096/UBND-TD ngày 23/9/2019).

Thời gian tiến hành kiểm tra, rà soát là 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày 21/10/2019.

Giao Thanh tra tỉnh xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết của từng vụ việc để Bộ phận giúp việc của Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát. Sau khi kết thúc kiểm tra, rà soát có báo cáo, đề xuất Tổ công tác hướng xử lý đối với tùng vụ việc. Trên cơ sở báo cáo kiểm tra, rà soát các vụ việc Tổ công tác tiến hành họp để thống nhất phương án giải quyết, tiến hành đối thoại và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết theo quy định./.

Lan Anh