Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, các tháng đầu năm 2018, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng cơ sở kinh doanh, tổ chức nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch mới đưa vào khai thác nên lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 2017.   

leftcenterrightdel
 

Ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, để đưa ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng vào năm 2020, tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, tỉnh phát triển đa dạng loại hình du lịch xứ dừa; nâng cao chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch.  

Trước mắt, trong năm 2018, Bến Tre nỗ lực cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và khai thác các sản phẩm mới như: Du lịch miệt vườn, làng nghề, làng quê, văn hóa, tâm linh, ẩm thực…Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về vị trí, vai trò của ngành Du lịch và định hướng phát triển du lịch của tỉnh để mọi người quan tâm, tham gia thực hiện.  

Tỉnh đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch và người lao động tham gia kinh doanh du lịch tại địa phương.   

Thời gian tới, tỉnh Bến Tre tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có đủ điều kiện và năng lực tham gia đầu tư các dự án để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch, nhất là tại các huyện ven biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.  

Những năm qua, hoạt động du lịch của Bến Tre tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư và đưa vào khai thác hiệu quả. Ngoài các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh người địa phương cũng tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (cơ sở lưu trú, cơ sở phục vụ ăn uống, cơ sở mua sắm đặc sản địa phương...) đáp ứng nhu cầu của du khách.../.        

Dương Thái