Cụ thể, ông Vũ KN việc Nhà nước gộp chung hồ sơ bồi thường, hỗ trợ diện tích 83,91m2 đất có nhà ở của hộ ông tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn vào hồ sơ bồi thường của hộ gia đình ông Trần Văn Thi (đã chết) - bà Nguyễn Thị Lài (cha mẹ ông) là không phù hợp với quy định của pháp luật; ông yêu cầu tách hồ sơ và giải quyết bồi thường riêng diện tích 83,91 m2 đất có nhà ở cho hộ ông theo quy định; liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Qua kiểm tra, xác minh, tỉnh Bình Định xác định, trên thửa đất số 15, tờ bản đồ 60 có diện tích 1.098,2m2 thuộc tổ 25, khu vực 3, phường Nhơn Bình có 04 ngôi nhà, trong đó có 01 ngôi nhà do ông Trần Văn Vũ kê khai (hiện trạng ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 83,91m2); ngôi nhà được xây dựng trên thửa đất của vợ chồng bà Nguyễn Thị Bưởi (đất do cha mẹ để lại trước năm 1980).

UBND phường Nhơn Bình đã xác nhận nguồn gốc nhà, đất như sau: “Bà Nguyễn Thị Bưởi cho lại vợ chồng ông Trần Văn Thi (cha ông Vũ - không có Giấy tờ) một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ 60 để xây dựng nhà ở vào trước ngày 01/7/2004; sau đó ông Thi cho lại con là ông Vũ vào trước ngày 01/7/2004 (không Giấy tờ) và ông Vũ sửa chữa lại nhà ở hiện nay vào năm 2005, sử dụng đến nay không tranh chấp.”

UBND phường Nhơn Bình cũng xác nhận: “Hộ ông Trần Văn Thi hiện có nhà tại tổ 25, khu vực 3, phường Nhơn Bình. Nay ủy quyền cho con sửa chữa là đúng. Khi sửa chữa phải đảm bảo các điều kiện: không lấn chiếm cơi nới, xây dựng đúng diện tích, không thay đổi cấp nhà”.

Theo nội dung xác nhận của UBND phường Nhơn Bình và Đơn xin phép sửa chữa nhà của ông Vũ, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã thống nhất nhập ngôi nhà do ông Vũ kê khai vào hồ sơ bồi thường hộ ông Thi (chết) vợ Nguyễn Thị Lài. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tính như sau: bồi thường đất ở theo hạn mức 140m2, số tiền: 25.275.000đồng; bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc: 332.762.000đồng; về cây cối hoa màu bồi thường 100%: 5.265.000đồng. Đồng thời, hộ ông Thi (chết), vợ Nguyễn Thị Lài được giao 01 lô đất ở số 12, khu đất số A4, diện tích 100m2, đường số 2 (lộ giới 17,5m), thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn.

Đối với hộ ông Trần Văn Vũ, theo xác nhận của UBND phường Nhơn Bình tại Công văn số 37/UBND-ĐC ngày 11/4/2018 thì ngoài ngôi nhà bị giải tỏa hộ không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Nhơn Bình, được giao lô đất ở số 16, diện tích 76m2, khu ĐƠ 09 thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn và nộp tiền sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh.

Như vậy, qua xem xét nội dung Đơn và kết quả kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung KN của ông Vũ, nhận thấy, ông Vũ được cha là Trần Văn Thi cho nhà ở không có Giấy tờ, không có cơ sở để xác định thời điểm cho nhà. Theo Đơn xin phép sửa chữa nhà ngày 01/3/2005 được UBND phường Nhơn Bình xác nhận ngày 04/3/2005 ngôi nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của ông Trần Văn Thi, ông Vũ chỉ được ông Thi ủy quyền sửa chữa nhà; hộ ông Vũ ở nhà của cha là ông Trần Văn Thi. Do đó, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tính bồi thường ngôi nhà do ông Trần Văn Vũ kê khai cho hộ ông Trần Văn Thi là phù hợp.

"Việc xét giao cho hộ ông Trần Văn Vũ 01 lô đất ở theo diện cặp vợ chồng tăng thêm (lô phụ) theo Khoản 2, Điều 30 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh là đúng với quy định của pháp luật và chính sách của tỉnh áp dụng cho dự án, phù hợp với phương án giải phóng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt", Quyết định nêu rõ.

Từ những nhận định và căn cứ trên và xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 92/TTT-P3 ngày 21/02/2019, UBND tỉnh Bình Đình quyết định, không công nhận toàn bộ nội dung KN của ông Trần Văn Vũ.

Lan Anh