Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 18 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành như sau:

- Thanh tra viên chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a Khoản 3 thuộc Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000đ; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 35.000.000đ; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000đ; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đồng thời, bổ sung Điều 19đ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn của thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, xây dựng.

Theo đó, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, xây dựng có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 6, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13, Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 Nghị định này, cụ thể như sau:

- Thanh tra viên chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, xây dựng đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a Khoản 3 thuộc Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000đ; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng, Chánh thanh tra các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 35.000.000đ; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

- Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiện đến 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9 năm 2017./.

Hoàng Minh