Doanh nghiệp giải thể, người mua trái phiếu thu nợ thế nào

Doanh nghiệp giải thể, người mua trái phiếu thu nợ thế nào?

(ThanhtraVietNam) - Một công ty cổ phần trụ sở tại Hà Nội có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 1.000.000.000.000 đồng, nợ phải trả cao gấp 195 lần vốn chủ sở hữu đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Pháp luật quy định nghĩa vụ của tổ chức phát hành về thanh toán nợ cho người mua trái phiếu trong trường hợp này như thế nào?
Kiểm soát rủi ro tín dụng nhìn từ “ông vua” trái phiếu doanh nghiệp MBBank
Kiểm soát rủi ro tín dụng nhìn từ “ông vua” trái phiếu doanh nghiệp MBBank
(ThanhtraVietNam) - Quý I năm 2023, nợ xấu nội bảng của ngân hàng Quân đội (MBBank) tăng gần 68% so với đầu năm, nắm giữ trên 42 nghìn tỷ đồng trái...
Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 2023 giảm 97,5
Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4/2023 giảm 97,5%
(ThanhtraVietNam) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục gam màu ảm đạm khi quy mô phát hành TPDN riêng lẻ của tháng 4/2023 giảm mạnh,...
Nhận diện sai phạm trong xây dựng hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp
Nhận diện sai phạm trong xây dựng hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Khung khổ pháp lý trái phiếu doanh nghiệp được xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu phát...