Ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 2318/QD-UBND về giải quyết KN đối với Quyết định số 2019/QĐ-XPVPHC ngày 30/8/2019 của UBND huyện về xử phạt vi phạm hành chính về đất đai của công dân.

Nội dung công dân KN xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện hành vi chiếm đất phi nông nghiệp không phải đất ở do UBND xã Hợp Tiến quản lý cụ thể (xây dựng tạm để sinh hoạt và kinh doanh trong phần diện tích chợ La Đồng với kích thước 1.96m2, 02 tầng) là không đúng. Công dân cho rằng không lấn chiếm đất phi nông nghiệp mà là đất quỹ 2 được thôn La Đồng san lấp làm chợ, giao khoán cho các hộ dân kinh doanh, có thu tiền.

Ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 2318/QĐ-UBND giải quyết KN (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Dũng, nội dung: “Giữ nguyên nội dung Quyết định số 2019/QĐ-XPVPHC ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng".

Không đồng ý với quyết định giải quyết KN trên, công dân tiếp tục KN lên thành phố Hà Nội.

Tại các văn bản số: 1622/BC-TTTP-P5 ngày 21/5/2020, số 2280/TTTP-P5 ngày 29/5/2020 của Thanh tra thành phố đã làm rõ nội dung, việc UBND xã Hợp Tiến quy hoạch điểm chợ tại thôn La Đồng và việc phê duyệt quy hoạch chợ thôn La Đồng của UBND huyện Mỹ Đức là phù hợp với quy định của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

 

Kết quả xác minh cũng chỉ ra, năm 2011, việc UBND xã Hợp Tiến giao cho thôn La Đồng tự tổ chức san lấp thửa đất số 01, diện tích 952,6m2, tờ bản đồ số 51 đo vẽ năm 2006 khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất quỹ 2 sang đất phi nông nghiệp (đất chợ) là vi phạm quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 37 Luật Đất đai 2003 (nay là Điều 59 Luật Đất đai 2013).

Theo quy định về phân hạng chợ và phân cấp quản lý Nhà nước về chợ tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố, chợ thôn La Đồng thuộc chợ hạng 3, do UBND xã quản lý nhưng UBND xã Hợp Tiến giao cho cơ sở thôn La Đồng quản lý chợ (ký hợp đồng cho thuê các điểm kinh doanh, thu tiền thuê các điểm kinh doanh) là vi phạm quy định về phân hạng và phân cấp quản lý Nhà nước về chợ tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố quy định về các nguồn thu của ngân sách địa phương tại Điều 32 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 (nay là Điều 37 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015). Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến thời điểm năm 2011.

Việc sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Dũng tại chợ thôn La Đồng, lấn chiếm sử dụng ô đất số 12, tự dựng nhà khung sắt, mái tôn trên các ô đất (8, 9, 12, 13) để kinh doanh là vi phạm các quy định tại Khoản 1, 3, 4 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trách nhiệm thuộc về ông Dũng và phần trách nhiệm của UBND xã Hợp Tiến đã buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng.

Khi phát hiện vi phạm về sử dụng đất, trật tự xây dựng của hộ ông Dũng, UBND xã Hợp Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai theo quy định của Chính phủ. Do giá trị tài sản vi phạm trên đất lớn hơn mức phạt 5.000.000 đồng (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã), nên UBND xã Hợp Tiến đã có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đổi với hộ ông Dũng theo quy định.

Sau đó, ngày 30/8/2019, UBND huyện Mỹ Đức ra Quyết định số 2019/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với hộ ông Dũng, ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức là đúng quy định, trong đó phạt tiền 4.000.000 đồng và buộc ông Dũng phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Do ông Dũng không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm tại chợ thôn La Đồng, ngày 02/12/2019, UBND huyện đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Vãn Dũng. Sau đó, hộ ông Dũng đã tự nguyện thao dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý.

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Nguyễn Văn Dũng). Kết quả, bà Hiền không nhất trí với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định pháp luật có liên quan; kết quả xác minh nội dung KN, kết quả đối thoại với người KN, kết luận và kiến nghị của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định, đồng ý với Quyết định 2318/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức về việc giải quyết KN (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Dũng.

Đây là quyết định giải quyết KN lần hai. Nếu không đồng ý, công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toàn án cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Lan Anh