Trước đó, vụ việc đã được Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn giải quyết lần đầu tại Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 nhưng bà Nở không thống nhất và tiếp tục KN đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Được biết, hộ bà Nở là hộ bị thu hồi đất khi Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 đoạn qua thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 25/4/2009 do BQL Dự án các công trình giao thông làm đại diện chủ đầu tư. UBND thị xã Điện Bàn cũng đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án và ban hành các Quyết định thu hồi đất chi tiết đối với từng hộ bị ảnh hưởng, trong đó có hộ bà Nở.

Ngày 06/4/2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đã gửi giấy mời, quyết định thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có hộ bà Nở thông qua Trưởng thôn Quảng Lăng 2 và ngày 12/6/2015, hộ bà Nở được mời nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án với tổng số tiền 298.981.354 đồng nhưng Phiếu chi ghi ngày 13/11/2014.

leftcenterrightdel
Trung tâm thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ảnh minh họa 

Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt tại Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn chi trả tiền cho hộ bà Nở ngày 12/6/2015 là không đúng quy định tại Điều 41, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (không quá 45 ngày kể từ ngày ký Quyêt định phê duyệt phương án), gây bức xúc cho nhân dân.

UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về việc xử lý Kết luận số 01/KL-TTT ngày 04/01/2017 của Chánh thanh tra tỉnh; thống nhất sử dụng hệ số điều chỉnh giá k = 1,7 hỗ trợ thêm về giá đất để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng trên toàn dự án.

Ngày 10/4/2017, UBND thị xã Điện Bàn có Quyết định số 9446/QĐ- UBND về điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho hộ ông Võ Kiển và bà Nở. Theo đó, số tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Kiển và bà Nở là 170.335.622 đồng.

Tại buổi đối thoại ngày 19/02/2019, bà Nở không thống nhất với kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 16/BC-STNMT ngày 03/01/2019 của Sở này và không cung cấp được hồ sơ, chứng cứ mới chứng minh cho việc KN của mình. Các cơ quan tham gia buổi đối thoại thống nhất với Báo cáo số 16/BC-STNMT ngày 03/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, việc bà Nở KN yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn cho hộ bà chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở theo giá đất đền bù đã được UBND thị xã Điện Bàn trả lời tại Thông báo số 367/TB-UBND ngày 31/7/2018 nên không thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 21, Luật KN năm 2011.

Đối với nội dung bà Nở KN yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi của gia đình bà theo giá đất thực tế tại thời điểm chi trả ngày 12/6/2015 là không có cơ sở pháp lý để giải quyết, chấp nhận.

Về nội dung Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc giải quyết KN của ông Võ Kiền và bà Nở, trú tại khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn là phù hợp với quy định của pháp luật.

Vừa qua, ngày 05/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định về việc giải quyết KN của bà Nở. Theo đó, không chấp nhận nội dung đơn KN ghi ngày 24/10/2018 của bà Nở KN yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi của gia đình bà theo giá đất thực tế tại thời điểm chi trả ngày 12/6/2015.

Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn về việc giải quyết KN của hộ ông Võ Kiển và bà Đặng Thị Nở, vì Quyết định này là đúng quy định pháp luật.

“Đây là quyết định giải quyết KN lần hai, nếu bà Đặng Thị Nở không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.” Quyết định nêu rõ./.

Lan Anh