Quy định mới này nằm trong Thông tư 30 của Bộ Thông tin Truyền quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Theo đó, hộp thư tập trung là tập hợp các hộp thư được lắp đặt tại vị trí thuận lợi cho việc phát và nhận thư, báo, tạp chí tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận độc lập.

Tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí địa điểm để lắp đặt hộp thư.

Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng quyết định số lượng, địa điểm lắp đặt hộp thư tập trung phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; thực hiện công tác quản lý, khai thác hộp thư tập trung theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2018.

P.V