Kỹ năng xử lý tình huống của Trưởng đoàn thanh tra

Kỹ năng xử lý tình huống của Trưởng đoàn thanh tra

Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có thể phát sinh mối quan hệ với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra để phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn thanh tra. Tuy nhiên, việc quan hệ với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra không phải lúc nào cũng được như mong muốn, mà còn phụ thuộc vào thái độ của thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra.
Bài 2 Kinh nghiệm tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương
Bài 2: Kinh nghiệm tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương
(ThanhtraVietNam) – Tại buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thanh tra, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương còn chia sẻ thêm về...
Bài 1 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân là tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và giám sát
Bài 1: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân là tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và giám sát
(ThanhtraVietNam) – Vừa qua, phóng viên Tạp chí Thanh tra đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra...
Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
(ThanhtraVietNam) - Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu...