Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới phần 2

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới (phần 2)

(ThanhtraVietNam) - Thực tế cho thấy việc triển khai, thi hành các thiết chế cũng như các điều kiện bảo đảm để người dân tiếp cận pháp luật đang gặp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục một cách toàn diện và hiệu quả.
Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới phần 1
Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới (phần 1)
(ThanhtraVietNam) - Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của...
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(ThanhtraVietNam) - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam...
Nhiều biện pháp thiết thực trong phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum
Nhiều biện pháp thiết thực trong phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, UBND tỉnh Kon Tum thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)...