Thực hiện Công văn số 11204/VPCP-V.I ngày 17/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn thư của công dân tỉnh Bắc Ninh để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định. Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung từng vụ việc, ngày 11/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả xử lý và giải quyết đơn thư của công dân. Cụ thể:

1. Ông (bà) Nguyễn Việt Hùng, khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn; nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 289/PCĐ-BTCD ngày 05/12/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Ông (bà) Đào Minh Dân, số 158 Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh; nội dung khiếu nại về giải quyết đất ở theo Nghị định 61/1994/NĐ-CP ngày 05/7/1994 về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đối với gia đình ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 2257/UBND-NC ngày 26/6/2018 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, trả lời công dân. Sở Xây dựng đã có Thông báo số 175/TB-SXD ngày 16/7/2018, về việc khiếu nại không đủ điều kiện giải quyết.

3. Ông (bà) Trần Thị Sen, thôn Tiến Bào, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn; nội dung phản ánh không nhất trí với Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn giải quyết đơn của công dân.

Nội dung vụ việc trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, giải quyết tại Văn bản số 3383/UBND-NC ngày 07/9/2018 trả lời bà Trần Thị Sen và một số công dân ở thôn Tiến Bào, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.

4. Ông (bà) Ngô Văn Dung, thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành; nội dung tố cáo ông Hoàng Như Chinh - Trưởng Công an huyện Thuận Thành, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bao che cho tội phạm hình sự.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 292/PCĐ-BTCD ngày 05/12/2018 chuyển đơn của công dân đến Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

5. Ông (bà) Nguyễn Thị Huận, thôn Kim Tháp, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành; nội dung đề nghị xem xét suy tôn liệt sĩ cho bố của bà.

Về việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 3666/UBND-KGVX ngày 26/9/2018 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với  UBND huyện Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 285/CV-BTCD ngày 05/12/2018 đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xem xét, giải quyết.

6. Ông (bà) Nguyễn Thị Lưu, thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong; nội dung khiếu nại Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong về việc giải quyết khiếu nại của chị Nguyễn Thị Lưu, thôn Đông, xã Tam Giang.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 114/PHD-BTCD ngày 05/12/2018 hướng dẫn bà Nguyễn Thị Lưu gửi đơn khiếu nại Quyết định trên đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

7. Ông (bà) Phạm Văn Kỳ, Văn phòng Luật sư Đức Năng, tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; nội dung phản ánh một số dấu hiệu bất thường trong việc kê biên đấu giá tài sản và cưỡng chế tài sản của cơ quan thi hành án đối với gia đình ông Bùi Thế Tăng, thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 184/TB-BTCD ngày 18/10/2018 thông báo việc ông Bùi Thế Tăng đã gửi đơn đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

8. Ông (bà) Nguyễn Thị Thu, Ki ốt 27A, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết về việc các hộ được mua điện, mua nước trực tiếp với Chi nhánh điện Quế Võ và Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 157/PHD-TCD ngày 05/12/2018 hướng dẫn bà Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hải và các công dân liên hệ gửi đơn đến Chi nhánh điện Quế Võ và Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh để được xem xét, giải quyết.

9. Ông (bà) Nguyễn Văn Thịnh, thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh; nội dung tố giác ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1981, trú tại Đội 6, thôn Viêm Xá, xã Hòa Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 293/PCĐ-BTCD ngày 05/12/2018 chuyển đơn của công dân đến Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

10. Ông (bà) Vũ Xuân Đường, khu Cầu Ngà, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh; nội dung phản ánh việc UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty vật liệu xây dựng Cầu Ngà Bắc Ninh trái pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Về việc trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, giải quyết và trả lời tại Văn bản số 977/UBND-NC ngày 06/4/2018.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh (ảnh internet)

11. Ông (bà) Doãn Thị Cất, thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét về việc công nhận liệt sĩ.

Ngày 17/10/2017,  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3641/UBND-KGVX báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với các trường hợp của công dân, trong đó có trường hợp trên, đề nghị công dân chờ kết quả.

12. Ông (bà) Lê Thị Lan, thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong; nội dung phản ánh không nhất trí với Văn bản số 1120/CV ngày 01/8/2018 và Văn bản số 1276/CV ngày 21/9/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn của bà.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 154/PHD-BTCD ngày 28/11/2018 hướng dẫn bà Lê Thị Lan gửi đơn đến Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

13. Ông (bà) Nguyễn Quang Chân, khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn; nội dung tố cáo lãnh đạo UBND phường Tân Hồng và Công ty TNHH Mạnh Đức giải quyết đền bù, hỗ trợ về đất đai của gia đình ông không đúng quy định của pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 283/PCĐ-TCD ngày 22/11/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn kiểm tra xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

14. Ông (bà) Trần Văn Tháu, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh; nội dung phản ánh không nhất trí với 02 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh: Quyết định số 153/QĐ-KPHQ ngày 30/10/2018 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, và Quyết định số 165/QĐ-CCXP ngày 12/11/2018 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Phiếu hướng dẫn số 153/PHD-BTCD ngày 28/11/2018 hướng dẫn ông Trần Văn Tháu gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

15. Ông (bà) Nguyễn Tiến Hiển, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện      Gia Bình; nội dung đề nghị giải quyết việc xác định lại hạn mức đất ở cho các hộ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và việc xin hợp thửa đất.

Về việc trên, UBND huyện Gia Bình đã nhiều lần xem xét, giải quyết, trả lời công dân, nhưng công dân chưa nhất trí. Ngày 07/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 4435/UBND-NC giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét theo nội dung đơn, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

16. Ông (bà) Đinh Văn Viết, thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong; nội dung đề nghị xem xét, giải quyết nội dung liên quan đến việc triển khai đất dân cư dịch vụ cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại thôn Trần Xá.

Về việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 2210/UBND-NC ngày 22/6/2018 giao Đoàn Thanh tra liên ngành theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra, xác minh, kết luận theo nội dung đơn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh có Công văn số 286/CV-BTCD ngày 05/12/2018 đôn đốc Thanh tra tỉnh khẩn trương xem xét, giải quyết.

17. Ông (bà) Đặng Danh Tỉnh, thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình; nội dung đề nghị giải quyết chế độ cho cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 294/PCĐ-BTCD ngày 05/12/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Gia Bình xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

18. Ông (bà) Vũ Bá Toản, thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài; nội dung đề nghị xem xét xử lý cán bộ xã An Thịnh có sai phạm trong thực hiện “Dồn điền, đổi thửa”; trong quản lý đất đai; tố cáo chính quyền địa phương bán 05 lô đất trái thẩm quyền; Xây dựng chợ thôn An Thịnh dở dang chưa đưa vào hoạt động.

Về việc trên, UBND huyện Lương Tài đã xem xét, giải quyết tại các Kết luận: Kết luận số 151/KL-UBND ngày 01/4/2015; số 116/KL-UBND ngày 14/3/2016; số 286/KL-UBND ngày 21/4/2017; số 975/KL-UBND ngày 11/12/2017; số 67/KL-UBND ngày 25/01/2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với UBND huyện Lương Tài bàn biện pháp thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận nêu trên và có Văn bản số 122/TB-UBND ngày 19/11/2018 thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Lương Tài. Theo đó, hiện các nội dung kết luận đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND huyện Lương Tài thực hiện theo quy định của pháp luật.

19. Ông (bà) Nguyễn Sỹ Tình, Km19, Quốc lộ 10, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nội dung đề nghị giải quyết chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thành phố thu hồi đất Dự án xây dựng Khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Về việc trên, UBND tỉnh Bắc Ninh không có thẩm quyền xem xét, giải quyết (đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 297/PCĐ-BTCD ngày 05/12/2018 chuyển lại đơn trên đến Văn phòng Chính phủ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Minh