Cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm cải thiện thu nhập cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân

Cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm cải thiện thu nhập cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân

(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác tiếp công dân (TCD), qua đó công tác này đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thông qua TCD, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC), đông người, phức tạp đã được giải quyết; các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, về công tác quản lý của cơ quan, đơn vị được tiếp nhận, xử lý. Đồng thời, TCD cũng giúp cho công tác giải quyết KNTC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành một cách hiệu quả. Cùng với đó, chế độ, chính sách, đãi ngộ đã từng bước được điều chỉnh tương xứng với đóng góp của những người làm công tác quan trọng này.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp công dân định kỳ
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị...
Vĩnh Phúc giải quyết trên 80 số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Vĩnh Phúc giải quyết trên 80% số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
(ThanhtraVietNam) - Trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến 8/2022, cùng với việc thực hiện các biện pháp khôi phục kinh tế do ảnh hưởng bởi Đại dịch...
Quảng Trị Quyết liệt trong chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quảng Trị: Quyết liệt trong chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đã dành thời gian trả lời phỏng...