Cần lắm những tấm gương dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực

Cần lắm những tấm gương dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã quyết định khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng ở Hà Giang với tổng số tiền 149 triệu đồng. Việc khen thưởng là hết sức kịp thời, nhằm biểu dương những tấm gương dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng.
Khuyến nghị bỏ khung giá đất, xây dựng giá đất sát giá trị thị trường
Khuyến nghị bỏ khung giá đất, xây dựng giá đất sát giá trị thị trường
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những khuyến nghị trọng tâm được đưa ra tại Hội thảo quốc gia “Nghị quyết 18/NQ-TW/2022 và những vấn đề đặt ra...
6 nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn bạo lực, xâm hại trẻ em
6 nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn bạo lực, xâm hại trẻ em
(ThanhtraVietNam) - Trong bối cảnh bạo lực, xâm hại trẻ em thời gian gần đây có diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, cần ngay những giải...
Vai trò của xây dựng văn hoá học đường trong đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo
Vai trò của xây dựng văn hoá học đường trong đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo
(ThanhtraVietNam) - Xây dựng văn hóa học đường là một nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.