Cần cơ chế giám sát đồng bộ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cần cơ chế giám sát đồng bộ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ThanhtraVietNam) – Cần chú trọng việc phối hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp nhằm tạo ra cơ chế giám sát đồng bộ, có hiệu quả giữa giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với giám sát xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện tốt công tác cán bộ góp phần phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Thực hiện tốt công tác cán bộ góp phần phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng
(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở và...
Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong hoạt động giám sát
Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong hoạt động giám sát
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ...
Khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh quan điểm sai trái, thù địch
Khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh quan điểm sai trái, thù địch
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận những đóng góp của Người với con...