Tăng cường cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tăng cường cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(ThanhtraVietNam) - Trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất, là đạo luật cơ bản và quan trọng nhất. Hiến pháp khẳng định các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, ghi nhận và bảo vệ các quyền cơ bản của con người... Với ý nghĩa quan trọng và giá trị pháp lý đó, Hiến pháp chính là nguồn gốc phát sinh yêu cầu bảo vệ, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và là cơ sở hình thành cơ chế bảo hiến. Bài viết dưới đây tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những đặc trưng cơ bản trong hoạt động bảo vệ Hiến pháp ở nước ta; đề xuất một số giải pháp tiếp tục tăng cường cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong tình hình mới.
Nghiệm thu đề tài khoa học “Xây dựng tài liệu ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành”
Nghiệm thu đề tài khoa học “Xây dựng tài liệu ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành”
(ThanhtraVietNam) - Chiều 29/6/2022, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm 2022 do Thạc sĩ Lê Ngọc Thiều, Trưởng...
Một vài suy nghĩ về việc đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ
Một vài suy nghĩ về việc đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra đã có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn tình...
Triển khai có hiệu quả Kết luận 72-KL TW của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”
Triển khai có hiệu quả Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”
(ThanhtraVietNam) - Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp và các cục, vụ, đơn vị bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp...