Báo chí, nhân tố quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực

Báo chí, nhân tố quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Trong kết quả chung này có đóng góp rất quan trọng của báo chí.
Bài 1 Nhận diện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bài 1: Nhận diện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hiểu là hành vi có lỗi do cá nhân, cơ quan,...
Một số bất cập trong giảm tiền sử dụng đất đối với nhà đầu tư khi chính sách pháp luật thay đổi
Một số bất cập trong giảm tiền sử dụng đất đối với nhà đầu tư khi chính sách pháp luật thay đổi
(ThanhtraVietNam) - Ưu đãi về thuế để thu hút nhà đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là chính sách vô cùng đúng đắn,...
Xác minh tài sản, thu nhập phải bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định
Xác minh tài sản, thu nhập phải bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định
(ThanhtraVietNam) - Hoạt động xác minh tài sản thu nhập là công cụ hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhưng nó chỉ thực sự phát huy hiệu...