Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, các cấp, các ngành đã tiếp 5.886 lượt công dân, tăng 97 lượt so cùng kỳ (1,8%). Trong đó, cấp tỉnh tiếp 393 lượt; các sở, ngành tiếp 840 lượt; các huyện, thành, thị tiếp 1.521 lượt; cấp xã tiếp 3.132 lượt. Số lượt công dân được thủ trưởng cơ quan tiếp là 3.254 lượt, chiếm 55,3% tổng số lượt công dân được tiếp. Toàn tỉnh tiếp 22 lượt đoàn đông người (05 người trở lên) giảm 17 lượt đoàn so với cùng kỳ.

Năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 5.541 lượt công dân, giảm 345 lượt so cùng kỳ (5,9%). Trong đó, cấp tỉnh tiếp 340 lượt; các sở, ngành tiếp 990 lượt; các huyện, thành, thị tiếp 1.621 lượt; cấp xã tiếp 2.590 lượt. Số lượt công dân được thủ trưởng cơ quan tiếp là 2.781 lượt, chiếm 50,2% tổng số lượt công dân được tiếp. Toàn tỉnh tiếp 27 lượt đoàn đông người, tăng 05 lượt đoàn so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả công tác nói trên, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã chủ động và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; chủ động nắm tình hình về KNTC, nhất là KNTC đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, quá hạn và vượt cấp lên tỉnh và trung ương.

leftcenterrightdel
 Một buổi Họp báo của UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan đều thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, chú trọng những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều KNTC liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm hạn chế đơn KNTC. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện Luật KNTC; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực pháp luật đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, thủ trưởng các sở, ngành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia KNTC, hàng năm, Thanh tra tỉnh đều phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho nhân dân những vấn đề cơ bản liên quan đến KNTC, nhất là quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia các quan hệ này và trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền khi tiếp dân, nhận đơn và giải quyết đơn của công dân. Kết quả là, trong 02 năm 2017, 2018 đã mở được 17 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại 09 UBND huyện với 7.244 người tham gia.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phối hợp với Sở Tư pháp in, phát tờ rơi tại trụ sở UBND cấp xã để nhân dân có thêm kênh thông tin trực quan; phối hợp với cơ quan báo chí viết bài chuyên đề về các vụ việc nhằm vừa tuyên truyền vừa công khai thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tổng hợp báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương có đơn tồn đọng, gửi vượt cấp hoặc tổng hợp các vụ việc còn vướng mắc, phức tạp báo cáo UBND tỉnh phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo.

Đặc biệt, từ năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị còn đơn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nhưng chậm giải quyết hoặc có vướng mắc. Theo đó, UBND tỉnh có Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện do Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng.

Thực hiện quyết định này, năm 2017 và 2018, Tổ công tác của UBND tỉnh đã tổ chức 03 cuộc đôn đốc trực tiếp với 8 lượt đơn vị. Cụ thể: Năm 2017 đã tổ chức 02 cuộc đôn đốc tại 05 huyện, thành, thị gồm Việt Trì, Phù Ninh, Tam Nông, Cẩm Khê (Riêng UBND huyện Cẩm Khê 02 lượt); năm 2018, đã tổ chức 01 cuộc tại 03 đơn vị gồm Phù Ninh, Việt Trì, Cẩm Khê và đang tổ chức kiểm tra đôn đốc tại 03 huyện Phù Ninh, Lâm Thao và Thanh Sơn.

Ngoài việc tổ chức đôn đốc trực tiếp, Tổ công tác của UBND tỉnh còn thường xuyên duy trì tư vấn, hướng dẫn cho UBND một số huyện, thành, thị có các vụ việc phức tạp cần xin ý kiến; cụ thể như vụ bà Nguyễn Thị Dinh ở xã Sông Lô, Việt Trì; vụ bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở khu 10, xã Kim Đức, Việt Trì; vụ việc của bà Lê Thị Oanh Nga, thường trú tại 41/7, đường 68, khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh…

Việc đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác giải quyết KNTC, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnhcũng luôn được chú trọng. Đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTCở các đơn vị, Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện thống kê cán bộ có nhu cầu và cử đi học nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn thư; nghiệp vụ thanh tra do Thanh tra Chính phủ đào tạo, tập huấn. Trong 02 năm 2017, 2018 có 18 lượt cán bộ, công chức của các sở, ngành UBND cấp huyện được cử đi đào tạo, tập huấn.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên, hiện nay, số lượt công dân đến và gửi đơn về các cấp, các ngành trong tỉnh đã có xu hướng giảm, toàn tỉnh không còn vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của tỉnh phải thực hiện rà soát giải quyết theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng chậm giải quyết, đã được Tổ công tác đôn đốc đơn của UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn (bằng nhiều hình thức) để UBND cấp huyện tiếp tục rà soát và có kế hoạch giải quyết. Do vậy, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh không phức tạp, số công dân đeo bám, đòi hỏi quyền lợi không chính đáng ngày càng ít, công dân gửi đơn vượt cấp và đến trụ sở tiếp công dân cấp trên giảm đáng kể.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về KNTC đối với cơ sở luôn được UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm, chú trọng. Năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã triển khai và ban hành kết luận tổng số 72 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp (Thanh tra tỉnh 11 cuộc theo kế hoạch; sở, ngành 15 cuộc; cấp huyện 46 cuộc theo kế hoạch).

Cũng trong hai năm 2017, 2018, công tác tiếp công dân tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo và duy trì thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh và huyện duy trì tiếp công dân định kỳ theo lịch đã công khai; Ban Tiếp công dân của tỉnh, huyện duy trì tiếp công dân thường xuyên. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin có tiến bộ, cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thông tin trong các buổi tiếp công dân (nhất là các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh, huyện). Do đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Mặc dù được duy trì nhưng chất lượng chưa cao, có huyện cán bộ tiếp công dân còn hạn chế về năng lực, việc ghi chép nội dung tiếp công dân, phân loại vụ việc còn chậm, chưa đầy đủ. Trong khi ở cấp xã, báo cáo của UBND các huyện, thành thị thể hiện ở một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch (chủ yếu là giao cho cán bộ Văn phòng hoặc Tư pháp); việc giải thích, hướng dẫn cho công dân chưa có sức thuyết phục; một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết còn kéo dài, gây bức xúc cho công dân, để công dân có đơn vượt cấp...

Qua thanh tra trách nhiệm cho thấy hầu hết các xã được kiểm tra đã triển khai, tổ chức việc tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân nhưng việc ghi chép vẫn còn nhầm lẫn, ghi chung các nội dung (hành chính - tư pháp - an ninh trật tự) vào Sổ tiếp công dân dẫn tới việc tổng hợp báo cáo chưa đúng thực tế; việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chỉ dừng lại ở biên bản làm việc mà chưa ban hành văn bản trả lời theo quy định.

Ngoài ra, việc phân loại đơn thuộc thẩm quyền ở một số đơn vị cấp huyện có lúc, có nơi vẫn chậm, chưa kịp thời hoặc chưa đúng nội dung công dân đề nghị nên chưa được người dân chấp nhận. Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ chưa rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn; việc xác định loại đất, chủ sử dụng đất, thời gian sử dụng đất còn vướng mắc nên công tác bồi thường gặp khó khăn, dễ phát sinh KN. 

Để duy trì trật tự, an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ khi mới phát sinh, trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/6/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTCcủa công dân; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 869-CV/TU ngày 17/10/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC; đặc biệt là Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tại Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hai là, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh duy trì công tác theo dõi, thống kê tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời phối hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tổ công tác đôn đốc giải quyết đơn của UBND tỉnh (do Chánh Thanh tra làm Tổ trưởng) tiếp tục và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị; hạn chế tối đa đơn vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, trước mắt tập trung đôn đốc đối với các đơn vị còn có đơn tồn, kéo dài theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2085/UBND-TD ngày 23/5/2018.

Ba là, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phải chủ động và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết  KNTC thuộc thẩm quyền, đúng thời hạn quy định. Chủ động nắm tình hình về KNTC, đặc biệt KNTC đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết. Trước mắt, UBND các huyện, thành, thị cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền mà UBND tỉnh đã có văn bản nhắc nhở, được Tổ công tác của tỉnh đôn đốc; trường hợp vụ việc phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để xem xét, cho ý kiến cùng giải quyết.

Thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bốn là, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực pháp luật đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các sở, ngành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân đặc biệt là tại các xã, phường, thị trấn. Chú trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC (theo từng chuyên đề và đối tượng).

Năm là, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng có liên quan, đặc biệt là thông tin về kết quả giải quyết các vụ việc giữa các cấp, các ngành trong tỉnh và Ban Tiếp công dân Trung ương nhằm tránh việc xử lý đơn không đúng, chuyển đơn lòng vòng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng./.

Lê Thị Lệ Huyền

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ